8448 Walnut Hill Lane Dallas, TX 75231

help-icon-lg

रेफरलहरू

भाडा, चिकित्सा वा अन्य आवश्यकताहरूमा मद्दत गर्न रेफरलहरू खोज्दै हुनुहुन्छ? तल तपाईले सम्पर्क गर्नका लागि एजेन्सीहरूको सूचीको साथ धेरै निर्देशिकाहरू छन्। तपाईलाई चाहिने रेफरल फेला पार्न छविमा क्लिक गर्नुहोस्। कृपया जान्नुहोस् कि Vickery Meadow Food Pantry र Clothes Closet ले पैसा वा भाउचर दिदैन।

आवास र उपयोगिताहरू
मेडिकल र डेन्टल
कानूनी र आप्रवासन
शिक्षा
रोजगारी