8448 Walnut Hill Lane Dallas, TX 75231

Vickery Meadow Food Pantry and Clothes Closet को टोली ग्रेटर विकरी मेडो समुदायका हाम्रा छिमेकीहरूलाई मर्यादा, करुणा र सम्मानका साथ सेवा गर्न समर्पित छ।

टोली सदस्यलाई सम्पर्क गर्न, हामीलाई इमेल गर्नुहोस्:

img15

मार्गुरेट मार्ज

VMNA अध्यक्ष

Deidra Cizon

उप - सभापति

Carol-weinstein

क्यारोल वाइनस्टीन

कोषाध्यक्ष

upd-margaret

Margaret Gall

सचिव

img19

डोरोथी रीड

कपडा कोठरी प्रबन्धक

मेरी सालम्यान

सामुदायिक सम्बन्ध

upd-david

David Schulze

Co-Pantry Stock Manager

Gail Lawrence

Co-Pantry Stock Manager

Carol-weinstein

क्यारोल वाइनस्टीन

सचिव

img19

डोरोथी रीड

कपडा कोठरी प्रबन्धक

img20

पल स्टोकर

VMNA प्यान्ट्री प्रबन्धक

img17

लौरा ह्युन

कोषाध्यक्ष